Om Novatron Kontor AB

Novatron etablerade sin verksamhet med försäljning och teknisk service av kontorsmaskiner 1979. Vår ständiga strävan mot nöjda kunder i mer än 30 år hoppas vi skall borga för kvalitet och köptrygghet i dina affärer med oss.

Med vår huvudleverantör OKI har vi ett mångårigt och i många avseenden personligt samarbete.

Vi kan därför garantera att vi kan fullgöra våra åtaganden som leverantör, service och supportpartner av OKI produkter.

Välkommen som kund hos Novatron!

Anders Hanson, VD