3 år med effektiv service, komplett garanti - och full tillfredsställelse!

Kombinationen av vårt landstäckande nät av serviceställen och den utökade produktgarantin på 3 år, ger våra kunder och användare marknadens bästa säkerhet för tillförlitliga utskrifter – dag efter dag – i högsta kvalitet.

Registrera inom 30 dagar

Efter registreringen av din produkt på OKI:s hemsida (senast 30 dagar från inköpsdatum) får du en bekräftelse på registreringen. Den är – tillsammans med din inköpsfaktura – ditt garantibevis för 3 år utan bekymmer med OKI.

Garantivillkor

En OKI-enhet är bara så bra som de förbrukningsartiklar du använder: toner (eller färgband), bildtrumma, band och fixeringsenhet. Endast OKI:s originalförbrukningsartiklar säkerställer optimal prestanda för produkten, med intensiva färger och briljant finish – och förhindrar skador på enheten. OKI:s kostnadsfria erbjudande om 3 års garanti gäller endast om OKI:s originalförbrukningsartiklar och -reservdelar används under hela den utökade garantiperioden.

Detta täcker garantin

Följande produktserier gäller garantin för inlämning till återförsäljare/serviceverkstad: matrisskrivare och kvittoskrivare. För alla övriga produkter inkluderar garantin på-platsen-reparation. Det betyder att reparationen sker hos dig.

Skulle din OKI-produkt – mot förväntan – uppvisa ett tekniskt fel som kräver reparation, ska du kontakta oss. Vi kommer att – i samarbete med OKI – ordna en reparation snarast möjligt. För produkter med på-platsen-garanti strävar vi efter att vara hos dig senast nästa arbetsdag. För inlämnade produkter får du räkna med 3-7 dagars reparationtid.